Проекти 2004-2005

 1. Участие в програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, подизпълнителски договори с фирмите от ЕКК “Козлодуй” и Уестингхауз - над 25 основни мерки като:
 • Повишаване на надеждността на предпазните клапани на парогенераторите (планиране и проектиране на пълната замяна);
 • Инсталиране на автоматично устройство за защита от студена опресовка (проучване, анализи, проектиране);
 • Монтиране на системи за откриване и следене на водорода;
 • Филтърна система за понижаване на налягането в контейнмънта;
 • Диагностични системи (примери – системи за откриване на протечки, на мигриращи тела, системи за наблюдение на умора - KUS, FLUS, FAMOS);
 • Внедряване на система за следене на критичните параметри в аварийни и следаварийни ситуации (SPDS, PAMS) ;
 • Провеждане на анализ на последствията от вътрешни опасности (примери - вътрешно наводнение, скъсване на високоенергийни тръбопроводи)
 • Класификация по безопасност, сеизмичност и качество на системите и оборудването на блокове 5 и 6 ;
 • Актуализирана Техническа Обосновка на Безопасността (АТОБ), Привеждане на анализите по безопасност на ТОБ в съответствие с международната практика и др.
 1. Внедряване на Система за управление на извеждането от експлоатация – блокове 1 и 2 – подизпълнител на EWN.
 2. Оценка на някои въпроси по сигурността на реактори WWER-440/230 и WWER-1000/320 – договор с GRS, Германия.
 3. Участие при разработването на Ръководства за управление на тежки аварии за блокове 3&4 и за блокове 5&6 на АЕЦ “Козлодуй” (изготвяне на всички анализи на тежки аварии необходими за проекта).
 4. Предварителна обосновка на безопасността за реконструкция на 1 и 2 блок (съвместно с РИСК Инженеринг АД).
 5. Организиране на Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 (Подизпълнител на BNFL/EDF).
 6. Анализ на зависими откази при скъсване на тръбопроводи питателна вода в хермозоната на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 7. Термохидравлични анализи на LOCA Ду 200 мм и LOCA 2хДу 500 мм с отчитане на блокировките по запълване на РАП от БАП и промяна на прага на сработване на блокировките за отваряна на напорните арматури на ПАЗ – АЕЦ “Козлодуй” 3 и 4 блок.
 8. Филтърна система за понижаване на налягането за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнител на FANP Германия
 9. Монтиране на системи за откриване и следене на водорода за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнител на FANP Германия
 10. Анализ на изолирането на системите, присъединени към I контур на блок 3 и 4
 11. Работен проект за физическо разделяне на оборудването от системите за безопасност в борните възли на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”