Проекти 2016-2017

 1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 to 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
  (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
 2. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) за АЕЦ „Козлодуй“
 3. Модернизация на системи за контрол и управление на СК-3 на АЕЦ „Козлодуй“ (Подизпълнител на Westinghouse)
 4. Проект за монтаж на Г-образен кран 5,6YW00E09 в централна зала, в района на 5,6YD10(40) в АЕЦ Козлодуй
 5. Експертиза на техническата документация за блок 6 по проект: "Разработване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл и обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД с модифицирано ядрено гориво на мощност 3120 MW"
 6. Обследване на работните режими на система ОВ и К в ЦПРАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй“
 7. Проектиране на тръбопроводи за пара и кондензат, обслужващи системата за обдухване на котела за изгаряне на био-гориво в Монди Стамболийски ЕАД
 8. Проектиране на тръбопроводи за хартиена машина PM2 в Монди Стамболийски ЕАД
 9. Проектиране на нов тръбопровод за дрениране на ПВН при празен ход на ТГ при ниска мощност до 100 MW за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“
 10. Проектиране на нова линия от системата за продувка на ПГ към технологичния кондензатор за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“
 11. Извършване хидродинамична проверка на миграция на чуждо тяло в охладителната система на генератора 10 GQ в АЕЦ „Козлодуй“
 12. Изчислителна проверка на подземен тръбопровод № 5 от система QF в АЕЦ „Козлодуй“
 13. Проект на естакада за преместване на дизел-агрегати в хоризонтална посока в ЕВРОМЕТАЛ
 14. Авторски надзор  и  техническа помощ по време на изпълнение на СМР на инвестиционен проект „Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбни дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) в АЕЦ „Козлодуй“
 15. Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“
 16. Доставка на ремонтопригодни обратни клапани за система аварийна подхранваща вода в АЕЦ „Козлодуй“
 17. Реконструкция на склад за съхранение на хидразин хидрат в АЕЦ „Козлодуй“
 18. Якостен анализ на тръбен сноп ПВН–6 и ПВН–7 в АЕЦ „Козлодуй“
 19. Проектиране на нов разширителен бак на ТГ–9 и 10 в АЕЦ „Козлодуй“
 20. Изготвяне на анализ на възможностите за временно съхранение на РАО получени в резултат от дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй на територията на разширението на ХССОЯГ (Етап Iа)
 21. Проектиране на нов тръбопровод за допълнително дрениране на изходящите тръби на 5SA10 към 5RB10,20,30,40W01 пред 5SH13S03,04 към 5SD11, който да осигури достатъчна пропускателна способност за нормалното им дрениране при развъртане на 9ТГ в АЕЦ „Козлодуй“
 22. Проектиране на тръбопроводи за пара 11 b в PM2 в Монди Стамболийски ЕАД
 23. Доработка и сеизмично укрепване на металоконструкцията на 5, 6 UQ00E01 в АЕЦ „Козлодуй“
 24. Претрасиране на тръбопроводите за подаване на кондензат от СПП към КН (5,6 SH31, 32S01) в АЕЦ „Козлодуй“
 25. Експертиза на избрани отчети от Етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкции
 26. Допълнителен анализ за оценка на поведението на касети тип „ТВСА“ и „ТВСА-12“ при смесени горивни зареждания в условията на очаквани експлоатационни събития в АЕЦ „Козлодуй“
 27. Проектиране на технологични тръбопроводи на системата за улавяне и транспортиране на терпентин в цех: Целулозен на „Монди Стамболийски“ ЕАД“
 28. Реконструкция на паропровод "Дренаж остра пара" в AES „Гълъбово“
 29. Извършване на проверка на якост на фалцови съединения мембранен тип на топлообменници 5TQ10,20,30W01 в АЕЦ „Козлодуй“
 30. Проектиране на нова линия след 5RY10S32;5RY10S33 и 6RY40S01;6RY40S02  на вход в 5(6)RR20W01 след 5(6)RN11S20” в АЕЦ „Козлодуй“