За нас

“ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД е една от водещите български инженерингови фирми със богат опит в областта на индустриалните технологии. Създадена през 1998 г., фирмата си спечели репутация на коректен партньор, чиито услуги са пример за компетентност и високо качество в областта на енергийните технологии, проектирането и изследванията. 

Ние сме ангажирани да предоставяме на надеждна и навременна поддръжка на нашите клиенти, независимо дали става дума за проектиране или използване на нашите консултантски услуги. Когато контактувате с ЕНПРО Консулт за поддръжка, вие говорите със същите добре подготвени инженери, които са разработвали методологиите, прилагали са резултатите от сложни изчислителни програми  и са използвали резултатите от тях при разработване на концепции за модернизиране и разработване на високоефективни технически проекти.

“ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД предоставя разнообразни услуги – консултации, проектиране и инженеринг, доставки и поддръжка на експлоатацията в различни клонове на енергийния сектор:

  • ядрени централи,
  • топлоелектрически електроцентрали,
  • отоплителни централи,
  • тръбопроводни мрежи и помпени станции,
  • системи за обработка и очистване на водата,
  • ядрена и радиационна безопасност и защита на околната среда,
  • извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали,
  • удължаване на експлоатационния срок на енергийни обекти.