Анализи

Анализи

 • Термохидравлични анализи
 • Анализ на тежки аварии
 • Системни анализи и други видове анализи 

Термохидравлични Анализи

 • Моделиране и анализ на преходни процеси и аварии в PWR и BWR централи;
 • Изработване на нови и подобряване на съществуващи компютърни модели за програми като RELAP5, SCDAP/RELAP, MELCOR, DYN3D, COCOSYS, MACCS, CATHARE, ATLET и др.;
 • Изработване на методики за анализи на преходни процеси и аварии в централи с ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 реактори;
 • Анализи на на преходни процеси и аварии в условия на спрян реактор;
 • Вероятностен анализ на безопасността - Ниво 1 и Ниво 2 (детерминистична част);
 • Анализи за целите на Аварийните Инструкции.

Анализи на Тежки Аварии

 • Изработване на ръководства за управление на тежки аварии;
 • Изследване на процеситте в Хермозоната на АЕЦ;
 • Определяне на генерацията и разпределението на водород в Хермозоната;
 • Определяне на източника за различни тежки аварии.

Други Анализи

 • Системни анализи и оценка;
 • Анализ на сеизмична устойчивост на тръбопроводи, системи за безопасност и оборудване;
 • Анализ на скъсвания на високо енергийни тръбопроводи;
 • Системен анализ на температурен шок;
 • Квалификация на оборудване;
 • Анализ и проектиране на системи за управление на тежки аварии – филтриращи вентилационни системи, системи за подтискане на налягане, системи за изгаряне на водород.