Системи за автоматизация

  • Проектиране на КИП и А системи и оборудване;

  • Проектиране и внедряване на автоматизирани информационни и управляващи системи на технологични процеси;

  • Внедряване на системи за диагностика на АЕЦ;

  • Система за химичен контрол в реално време на първи контур;

  • Проектиране на специализирани системи за автоматизация, свързани с пречиствателни станции, химични режими на водата, радиационен мониторинг, наблюдение на критични параметри по време на аварии и след аварийни ситуации.