Структура на компанията

Структурата на фирмата е гъвкава и позволява оптимална ефективност с оглед на конкретни проекти. Освен постоянния си състав, фирмата може да формира динамични екипи за изпълнението на различни задачи от сферата на дейността си чрез привличане на висококвалифицирани външни специалисти.

Проектирането и предоставяните услуги от ЕНПРО КОНСУЛТ  съответстват не само на националните стандарти за качество, но също така и на международните технически стандарти, като  IEC, ASME, IEEE, KTA и пр.,  прилагани от водещи международни фирми.

Системата за управление на качеството на фирмата е сертифицирана по стандарта EN ISO 9001:2015 от TÜV Rheinland. Тя отговаря на изискванията на Стандартите по безопасност на МААЕ, приложими за ядрени централи. Системата е одитирана и приета от нашите партньори и възложители от Европейския съюз и Русия.