Механична част

Проектиране и инженеринг на технологични системи за ядрени и конвенционални електроцентрали:

 • Високоенергийни тръбопроводи за вода и пара под високо налягане, включително тръбопроводи на първи контур на АЕЦ;
 • Парни колектори
 • Подхранващи тръбопроводи
 • Спомагателни тръбопроводи
 • Тръбопроводи и оборудване за собствени нужди на  енергийния блок

Дейностите по проектиране включват:

 • Анализ на напреженията за статични и динамични натоварвания и температурни градиенти;
 • Статични натоварвания на тръбопроводи класове 1-4 (конвенционални централи) и 1-3 (ядрени централи);
 • Динамични натоварвания от вътрешни и външни източници;
 • Оценка на умората;
 • Оценка на пукнатини и ефекти на корозия;
 • Оценка на остатъчно напрежение на тръбопроводи;
 • Оценка на еластично-пластични фрактури, критична деформация, критичен размер на пукнатини;
 • Определяне на интервали за недеструктивен контрол;
 • Оразмеряване на оборудване и тръбопроводи;