Проекти 2000-2002

 1. Анализ на приложимостта на системата за контрол на плътността на основните тръбопроводи по първи контур, квaлифицирана за целите на LBB ” – т. 1.320.1 от ИП’99.
 2. Термохидравличен анализ на преходни процеси за симулатор с макет на блочния щит за управление с прототип блок 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
 3. Работен проект за система FAMOS на блок 4.
 4. Работен проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 – подизпълнител на Belgatom и EWN.
 5. Изследвания по WWER-440/230 - договор сс GRS, Германия.
 6. Работен проект за подмяна на регулатори на питателна вода на блокове 3 и 4 с нова система за регулиране на нивото на ПГ.
 7. Участие в “Оценка на оияостатъчиян ресурс на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнителски договори с фирмите от консорциум CONSART (Сименс и Атомстройекспорт).
 8. Участие в “Реконструкция на Системата за локализация на аварии(СЛА) на блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, на базата на струйно-вихров кондензатор– подизпълнителски договор с Атомстройекспорт.
 9. Независима оценка на състоянието на сигурността на 3 и 4 блок – подизпълнител на ENCONET.
 10. Разработване на ТОБ на блокове 3 и 4 (съвместно с РИСК Инженеринг АД).
 11. Работен проект за система FAMOS на блок 3.