Проекти 2002-2003

  1. Обосновка и работен проект на система за газо-отвеждане от реактора и измерване на нивото на реактора, при нормални условия на експлоатация, проектни и извън-проектни аварии, в случаи на образуване на парогазови пространства под капака на реактора – блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”.
  2. Определяне на критични функции на безопасност и техните степени на деградация за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
  3. Работен проект за допълнителни обратни клапани по ПВ за ПГ в БПГ – 3 и 4 блок.
  4. Обосноваване на консервативни разчети на авария LOCA Ду 500, за целите на обосновката на безопасността на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” (съвместно с ENCONET).
  5. Работен проект за система FLUS на блок 3 и 4.
  6. Експертна оценка на радиологичните последици при аварии с LOCA на 3 и 4 блок, след монтажа на СВК.
  7. Изследване и работно проектиране на осигуряване защита на РАП при използване на схемата за неговото запълване от ПАЗ в различни режими на РУ.
  8. Термо-хидравличен анализ на малък теч от първи контур на 3-ти блок и разработване на проект за модернизация на блокировките на вентилационните системи, обслужващи БПГ на 3 и 4 блок.