Проекти 2009-2010

  1. Експертиза на избрани проектни решения, предложени от техническия проект на АЕЦ "Белене"
  2. Анализ на радиологичните последствия след проектна авария голям теч от 1 контур с Ду 850 в обема на хермозоната и Реактивностен и термохидравличен анализ на постулирано изходно събитие-изхвърляне на регулиращ орган
  3. Анализ за доказване възможността за работа на БРУ-А-5,6ТХ50, 60, 70, 80S05 с вода и двуфазна (паро-водна) смес( подизпълнител на Атомтоплопроект за частта по модели за якостна проверка и изчисления на якост
  4. Оценка на неточности при прогнозиране на неутронни и термо – хидравлични параметри за избрани аварии на WWER-1000 (договор с IAEA)
  5. “Проучване на възможните пътища и средства, проектиране и реализиране за алтернативна подпитка на парогенераторите в случай на авария с пълна загуба на променливо – токови източници на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД”