Оценка на безопасност

Разработване и актуализация на Отчети за обосновка на безопасността на ядрени електроцентрали;

  • Изготвяне на отчети за безопасност;

  • Програми за следене на състоянието на корпусите на реакторите;

  • Дейности по удължаване на ресурс на АЕЦ;

  • Оценка на безопасност и изработване на предложения за модернизация на АЕЦ.